Storage-BU

€7.50EUR
Quarterly
256gb-kvm-G (77 Available)

Storage kvm 256GB

1 core

256 mb ram

256 gb Hdd

2 tb traffic/mo

1 ipv4
Order Now
€10.00EUR
Quarterly
512gb-kvm-G

Storage kvm 512GB

1 core

512 mb ram

512 gb Hdd

5 tb traffic/mo

1 ipv4
Notify on restock!
€16.00EUR
Quarterly
750gb-Kvm-G (172 Available)

Storage kvm 750GB

1 core

750 mb ram

750 gb Hdd

6 tb traffic/mo

1 ipv4
Order Now
€6.50EUR
Monthly
1tb-kvm-G (945 Available)

Storage kvm 1tb

1 core

1 gb ram

1 tb Hdd

10tb traffic/mo

1 ipv4
Order Now
€13.00EUR
Monthly
2tb-kvm-G (129 Available)

Storage kvm 2tb

2 core

2 gb ram

2 tb Hdd

15tb traffic/mo

1 ipv4

1gbps port speed
Order Now
€20.00EUR
Monthly
4tb-kvm-G (142 Available)

Storage kvm 4tb

4 tb hdd

4 gb ram

2 core

30 tb/mo traffic

1 ipv4

1gbps port speed
Order Now
€27.00EUR
Monthly
6tb-kvm-G (63 Available)

Storage kvm 6tb

4 core

4gb ram

6 tb hdd

20 tb traffic included

1 ipv4

1gbps port speed
Order Now
€40.00EUR
Monthly
8tb-kvm-G (97 Available)

Storage kvm 8tb

4 core

4 gb ram

8tb hdd

20 tb/mo traffic included

1 ipv4

1gbps port speed
Order Now
€55.00EUR
Monthly
10tb-kvm-G (86 Available)

Storage kvm 10tb

6 core

6gb ram

10 tb hdd

30 tb/mo traffic included

1 ipv4

1gbps port speed
Order Now